Coaching aftrekbaar?

Hoe kan ik fiscaal voordelig een coachingstraject volgen?

Goede coaching levert zijn geld op. Desondanks gaat het om een serieuze investering in tijd en geld. De meeste bedrijven zien de meerwaarde van career management in en betalen graag de rekening. Soms is dit niet het geval en betaal je -een deel van- de kosten zelf. Maak dan gebruik van de fiscale mogelijkheden.

Als particulier kun je coaching aftrekken van de belasting.
Het criterium voor de belastingdienst is dat datgene wat je wilt aftrekken als kostenpost verband houdt met inkomensverwerving en/of verbetering van je positie op de arbeidsmarkt.

Als particulier, werkgever en ondernemer kun je de kosten voor loopbaanadvies en outplacement aftrekken van de belasting (incl. BTW), als er sprake is van een leertraject, waar je kennis opdoet onder begeleiding of toezicht.
Van de kosten die je opvoert, kun je een deel terugkrijgen uit je inkomstenbelasting.

Is alles aftrekbaar?
Er is een drempel van minimaal € 250,- inclusief BTW. Het programma voor loopbaanbegeleiding is aftrekbaar, maar de reiskosten niet. Eventuele kosten voor overnachting en catering zijn ook niet aftrekbaar. Verder is er een maximum van € 15.000,-. Vanzelfsprekend heb je wel een officiële nota nodig.

Toelichting Belastingdienst
Klik hier voor de tekst op de website van de Belastingdienst.

Toelichting Kluwer Belastinggids 2014
Onder bepaalde voorwaarden, zijn de kosten voor een loopbaantraject aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Als particulier kunt u kosten (incl. BTW) als scholingskosten aftrekken, mits er verband bestaat met inkomensverwerving. De kosten voor coaching en/of loopbaanbegeleiding zijn onder bepaalde voorwaarden zowel voor bedrijven als voor particulieren, aftrekbaar. Er dient voor de fiscus wel sprake te zijn van ‘individuele advisering

Wanneer u als particulier de kosten voor coaching en/of loopbaanbegeleiding zelf betaalt, dan kunt u deze inclusief de BTW voor de inkog van sollicitatieactiviteiten, carrièreadviezen, psychologische tests, ondersteunende workshops’.

Imstenbelasting als scholingskosten aftrekken. Onder de voorwaarde dat het doel ervan verandering van positie of het op peil houden of verbeteren van kennis is en dat met het oog op verwerven van inkomen. De studie of opleiding moet verband houden met een verbetering van uw financieel economische positie of het behoud van uw beroepspositie.

Van belang is ook dat de studie of opleiding plaatsvindt in het kader van een leertraject. Daarvan is sprake als het verwerven van kennis plaatsvindt onder enige begeleiding of toezicht van een derde. Op reiskosten na, zijn bijna alle kosten voor loopbaanbegeleiding aftrekbaar. Wel is er een (inkomensonafhankelijke) – niet aftrekbare- drempel van € 500,- . Fiscale partners mogen ieder zijn eigen scholingsuitgaven hebben, ook al zijn de scholingskosten voor beide partners door één van beide betaald. De kosten zijn echter alleen aftrekbaar indien ze daadwerkelijk betaald zijn in het jaar waarover de belastingaangifte wordt gedaan. (Belangrijk is dus de nota in één belastingjaar te betalen, anders wordt er tweemaal rekening gehouden met de € 500,- drempel!).