Coaching en Astrologie

21-03-2015 Heb je problemen op je werk? Of ben je misschien net ontslagen? En denk je erover om voor jezelf te gaan werken? In dit soort gevallen kan coaching je helpen om door een spannende tijd te komen.

Een definitie van coaching luidt: ‘Coaching is een vorm van begeleiding waarbij de klant zelf uitgekozen doelen wil halen en daarbij ondersteund wordt door een coach.’

Coaching betekent dan ook letterlijk: ‘in het spoor houden’. De techniek is met name bedoeld om jou als persoon weerbaarder te maken en om naar een doel heen te werken.

Coaching richt zich dus op verandering en baseert zich op een actieve rol van degene die gecoacht wordt. Bij astrologische coaching worden principes uit de astrologie toegepast. Dit kan mensen helpen om hen sterker te maken als zij op een bepaald moment een grote verandering willen doorvoeren.

Coaching heeft vaak de functie van een klankbord of een second opinion. Vaak weet je namelijk zelf maar al te goed wat er moet gebeuren, nietwaar? Daarom staat wat de klant zelf écht wil centraal en hoe de eventuele obstakels moeten worden omzeild.

Vragen die je jezelf stelt kunnen zijn:

• Weten wat je wilt en wat jou specialisme/ expertise is

• Toenemen van eigenwaarde

• Bewuster worden van de toegevoegde waarde van je werk waardoor het beter kunnen verwoorden

• Weten wat mijn zwakke punten zijn om aan te werken zodat
Ik mezelf goed kan neerzetten.

• Weten wat mijn sterke punten zijn en hoe ik ze kan verbeteren

• Wat zijn de speerpunten binnen mijn bedrijf

• Weten waar ik mij kan ontwikkelen en waarin kan ik mij verdiepen

• Hoe krijg ik meer zelfvertrouwen en uitstraling en verbeter ik mijn zelfbeeld

• Hoe kan ik verkoopvaardigheden ontwikkelen om klanten te werven

• Op welke klanten/ doelgroep kan ik mij richten

• Heldere inzichten over lange termijnvisie m.b.t. eigen onderneming.

Vragen die ik als coach stel kunnen zijn:
• Waar bevind je je nu en waar zou je willen zijn ?
• Wat zijn je doelstellingen?
• Wat zijn sterke punten die maken dat je het doel zou kunnen bereiken.
• Zijn er punten die aandacht behoeven en die het je moeilijk kunnen maken?

Welke doelen?
Vaak begint het al bij de doelen zelf. Die moeten helder zijn, vooral voor jezelf. Verder moeten ze liefst positief worden geformuleerd.

Hoe werkt coaching en astrologie?
Als coach zal ik een verschillende aanpak hanteren, vanuit mijn expertise als astrologe. Als coach kan ik luisteren, je een spiegel voorhouden, raadgeven, feiten aanreiken, oefenopdrachten geven, inhoudelijke bijdrages leveren, of met concrete adviezen komen. Maar ik kan mij ook opstellen als iemand die de klant ondersteunt in de weg die hij of zij aflegt.

Vanuit Astro-Essence werk ik, Mary van Belzen als astroloog, en heb ik naast mijn intuitieve gave en expertise, een ruime ervaring als coach in huis.

De horoscoop die ik als astroloog voor je kan duiden, is een zeer sterk middel om een diagnose te stellen. Waarom blijf je steeds in dezelfde gedragspatronen hangen bijvoorbeeld? Welke niet effectieve oude opvattingen staan jou in de weg om succesvol te zijn. Dat maakt dat de horoscoop bijzonder geschikt is om therapie mee te bedrijven of de klant te coachen in een moeilijke periode zijn of haar leven. Bijkomend voordeel is dat knelpunten vaak effectief en duurzaam worden opgelost als je het laat doen door middel van astrologie.

Vanuit de astrologie kan ik met je horoscoop verder kijken dan dat een reguliere coach doorgaans doet, het is een extra deur die toegang biedt tot kennis en inzicht die verder reikt dan de gemiddelde coach. Het mooie van coaching op basis van je horoscoop is dat astrologie een mooi instrument is om te kijken waar je essentie en vermogen ligt, wat je allemaal in huis hebt. Wat je talenten en kernkwaliteiten, valkuilen en allergieën zijn, waar je grootste kracht en uitdaging ligt. En welke soort werk en bezigheden daarbij passen.

Mary van Belzen