Jaarhoroscoop – 2019 in overvloed

Hoi, hier is Mary van Belzen van Astro-Essence. We gaan hebben over de jaarhoroscoop voor 2019. Heel erg welkom. Ik wil de principes met je delen om vanuit je unieke kwaliteiten, vanuit je essentie te gaan ondernemen. In deze video Astro-Essence – Jaarhoroscoop voor 2019 geef ik je een vooruitblik, een aantal inzichten, kennis en ideeën. En ik doe dat vanuit mijn expertise als astrologisch businesscoach.

Lees je liever de tekst…

Ik heb de afgelopen 18 jaar letterlijk duizenden mensen geholpen met het starten en opbouwen van een praktijk of bedrijf vanuit wie ze zijn, vanuit hun unieke kwaliteiten. Je ziel als Unique Selling Point, Je unieke eigenschappen van jou zelf waarmee je je onderscheid in jouw branche. Ik vindt het super belangrijk om dat aan heel veel mensen te kunnen leren. Om te ondernemen vanuit je essentie, vanuit wie jij bent zijn kennis nodig, vaardigheden en mindset. Ik kan begeleiding bieden om meteen een goede start te maken, of om een bestaande praktijk of bedrijf uit te bouwen.
Het oude jaar maakt plaats voor het nieuwe jaar 2019 en we zijn natuurlijk heel benieuwd wat het ons zal brengen. Een kijkje in de horoscoop van het nieuwe jaar, wat beloofd dat te worden?
We leven in een bijzondere tijd, een tijd van transformatie en veel
veranderingen. Veel mensen ontdekken dat ze niet het werk doen wat ze graag zouden willen doen, of dat hun relatie niet meer werkt, of zijn op zoek naar zingeving. Ook maatschappelijke systemen die lang goed gewerkt hebben kraken in hun voegen.(financieel, onderwijs, gezondheidszorg, etc.).

Er zijn nu veel mensen nodig om de veranderingsprocessen die gaande
zijn te begeleiden. Daarom wil ik elke coach, counselor, healer,
teacher, masseur, medium, begeleider, trainer en therapeut die de
benodigde kwaliteiten heeft en overweegt een eigen praktijk te
starten, en als zzp-er aan de slag te gaan aanmoedigen om dat ook
daadwerkelijk te doen.

Vooruitblik op 2019

Volgens de Chinese astrologie is 2019 het jaar van het Varken een tijd voor overvloed en geluk. Het Chinese jaar begint op 5 februari 2019 en duurt tot 25 januari 2020.

In China staat het varken (ook wel wild zwijn genoemd) symbool voor voorspoed van het gezin, geluk, eerlijkheid en zinnelijkheid. Het wordt een gemoedelijk jaar waarin ieder zijn welwillendheid kan tonen. Het jaar van de varken is een jaar van rijkdom. Het wordt een vruchtbaar jaar van succes en overvloed, La Dolce vita! Een jaar van genieten, van gezelligheid en lekker eten, van harmonie, comfort en luxe om alles uit het leven te halen wat erin zit. Toch is het een jaar waarin je je gelukkig kunt voelen zonder dat daar veel voor nodig is.

In grote lijnen. Het wordt een bemoedigend jaar. Er is nog steeds van alles gaande. Maar we voelen ons rustiger en we hebben minder stress dan in het jaar van de hond. Er zijn nog steeds oorlogen, spanningen en andere rampen in de wereld, maar er komt wereldwijd meer hoop en meer vertrouwen in de mogelijkheden om deze problemen te kunnen aanpakken. Het wordt een jaar van verzoening en vrede.
Van diplomatie, van familieaangelegenheden en van meer sociale activiteiten.

Een uitstekend jaar voor zaken in het algemeen. Om vastberaden en geduldig ambitieuze plannen waar te maken en je hele ziel leggen in wat je moet doen. Een sociaal jaar, waarin het een goede tijd is om je aan te sluiten bij groepen en je vriendenkring of je sociaal netwerk te vergroten.

Sleutelwoorden voor 2019:

• Groei
• Succes
• Rijkdom
• Overvloed
• Ambitie
• Optimisme
• Creativiteit
• Sociaal
• Eerlijk
• Vriendelijk

Het jaar 2019 is opgeteld het getal 3 en is verbonden met de planeet Jupiter, in overeenstemming met de energie van het varken die van overvloed en van groei en uitbreiding. Volop kansen voor persoonlijke groei en voor de groei van je bedrijf. Uitdagingen in 2019 zijn: Leren genieten van de leuke dingen van het leven, origineel durven zijn, spreken in het openbaar en schrijven voor groteren doelgroepen, om anderen kennis over te brengen. Meer mensen volgen hun vrijheidsdrang en uiten zich in creativiteit, schrijven, kunst, toneel en muziek.

De 3 is het getal van optimisme en creativiteit, zonnigheid, vrolijkheid. Een kans om met volle teugen van het leven te genieten. Wanneer je je dus zorgen maakt om de toekomst, wanneer je je opwindt over kleine dingen, zekerheden zoekt waar ze simpelweg nog niet te vinden zijn, dan hou je je geluk op een afstand. Wanneer je in staat bent om te genieten van alle mooie en leuke dingen in het leven, hoe klein of onbelangrijk ze ook lijken, dan trek je grotere en wenselijke zaken naar je toe.

De nadruk ligt dit jaar op creativiteit, optimisme, communicatie, plezier en winst. Het is geen jaar van bedachtzaamheid en voorzichtigheid, het is geen jaar om van alles direct het nut te willen zien en te gelde te willen maken. Dat geld kan er wel komen dit jaar, maar niet omdat je dat zorgvuldig hebt voorbereid en zakelijk verstandige beslissingen hebt genomen.

Uitdagingen voor 2019:

• Positieve gedachten hebben
• Leren genieten van de leuke dingen van het leven
• Ook bij moeilijker situaties een zonnige kant proberen te zien
• Lichter en luchtiger in het leven proberen te staan
• Gevoel voor humor ontwikkelen
• Anderen uit de put helpen
• Je fantasie de vrije loop durven laten
• Origineel durven zijn
• Artistieke impulsen durven volgen
• Creativiteit ruim baan geven
• Communicatieve vaardigheden ontwikkelen
• Spreken in het openbaar/ schrijven voor grote doelgroepen

Geld kan naar je toestromen, net als andere goede zaken, als je dit jaar in staat bent een houding van ‘leven en laten leven’ aan te nemen. Dat betekent niet dat je onverschillig of al te uitbundig moet zijn. Als je probeert bij alles wat er gebeurt de positieve kant te zien. Als je kunt genieten van de dingen die goed gaan en je schouders kunt ophalen over de dingen die minder goed gaan dan groeit en bloeit er een positieve kracht in je op die je op je omgeving uitstraalt. En die dan vanzelf datgene naar je toe laat komen waar je eerder (tevergeefs) naar hebt verlangt.

Van uitdagingen naar kansen

Dit jaar zou je kunnen ontdekken dat je jezelf echt niet verder helpt door alles zo zwaar in te zien. Het kan een periode zijn waarin je zult kunnen merken dat alles eigenlijk steeds vanzelf weer op zijn pootjes terechtkomt en dat je je dus voor niets zorgen hebt gemaakt. Of het nu om geld of hulp gaat: op momenten dat je het nodig hebt, lijkt alles vanzelf jou kant op te komen. In dit jaar kun je leren vertrouwen te krijgen in de goede kanten van het leven en dat die goede kanten ook jou rechtmatig toekomen.

Het is een jaar waarin je veel van je talenten kunt ontwikkelen. Je kunt een leraar zijn voor anderen, coachen, lesgeven, lezingen houden, mensen in het openbaar toespreekt, boeken schrijft of uitgeeft, een krant runt of nieuwslezer bent. Het gaat daarbij om de intentie achter je woorden. Schrijf of deel je een bericht vanuit moeten of omdat je inspiratie voelt? Je kan niet wachten om het te delen en in gesprek te gaan met anderen. Omdat je zelf kunt leren om ontspannen, vertrouwend, genietend in het leven te staan, zul je deze houding ook op anderen kunnen overbrengen. Dat wil zeggen, als je al het mooie durft te zien en van alle plezierige dingen durft te genieten. Als het nu niet is, wanneer dan wel?

Je hebt de kans om dit jaar een gelukkig mens te worden en je een bevoorrecht mens te voelen. Je succes en geluk komen door je positieve instelling en je vermogen om overal het goede van in te zien. Je trekt de juiste situaties en mensen aan als resultaat van je eigen levenshouding.

Kansen voor 2019

• Om een gezond positivisme te ontwikkelen
• Om jezelf en anderen te genezen
• Om geld en middelen aan te trekken wanneer je ze nodig hebt
• Om anderen kennis over te brengen
• Om je fantasie als bron van kracht te gebruiken
• Om schrijver, toneelspeler, danser of kunstenaar te worden
• Om ongelimiteerde mogelijkheden tot artistieke uitingen te benutten
• Om je gedachten en ideeën vrijelijk te durven laten stromen
• Om op te vallen door humor en fantasierijke ideeën
• Om te leren je ideeën op de juiste manier over te brengen

2019 kan een jaar van plezier en geluk zijn. Het is vooral belangrijk om dit jaar te geloven in je creatieve vermogens en jezelf toe te staan om inspiratie alle ruimte te geven. En om voor anderen een belangrijke leraars- of voorbeeldfunctie in te nemen. Het is een tijd om van gedachten te wisselen met anderen, of je dat nou mondeling of schriftelijk doet. Laat het zorgen maken aan anderen over (of bewaar het voor een ander jaar), benut je creativiteit en je vermogen tot communiceren dit jaar tot het uiterste, door gebruik te maken van een creatieve stroom van gedachten en ideeën. Let niet op schaduwkanten, en dit jaar kan ervoor zorgen dat je verre doelen met sprongen dichterbij ziet komen!

We staan aan het begin van een nieuw tijdperk

We leven we nu in een overgangsfase waarin er veel gebeurd in de wereld zowel op maatschappelijk als individueel vlak die dit nieuwe tijdperk aankondigen. Met de verschuiving van het lentepunt naar Waterman wordt ook het tegenoverliggende herfstpunt Leeuw van invloed. Het teken Leeuw heerst over het hart … <3 De tekens Waterman/Leeuw vormen de het koppel van mens en maatschappij. Ook wel het koppel van individu en samenleving of het koppel van zelfbewustzijn en sociaal bewustzijn. De overgang naar het Watermantijdperk zorgt voor veranderingen. Veel mensen denken na over de koers die zij op dit moment varen en of dit wel de juiste is of dat zij belangrijke keuzes moeten maken om werkelijk hun hart te volgen. Ook als de omgeving (ouders, schoonouders, collega’s, familie of je vrienden), daar anders over denken. Als je leeft naar de wens van anderen, dan weet je uiteindelijk niet meer wat je zelf eigenlijk belangrijk vindt. Steeds meer mensen volgen hun hart. Je ziet steeds meer dat mensen bewuster kiezen, zowel binnen relaties als in hun werksituatie. Materiële welvaart lijkt steeds minder een rol te spelen. We kunnen alleen nog maar ons hart volgen, ik voel het bij mezelf, ik zie het bij anderen. Nog veel sterker dan voorheen worden we geleid om keuzes voor onszelf te maken, ook als anderen zich dan teleurgesteld voelen, ook als daardoor de financiën onzeker worden (dat zijn ze toch al...). Dus mocht je in een baan zitten die je niet meer dient...kijk eens wat je echt wilt. Loop je al langer rond met een idee om je eigen praktijk te starten...of je bedrijf wil laten groeien, laat je niet meer tegenhouden door twijfels. Heb je altijd al iets willen doen en het nog steeds niet gedaan...doe het NU! Het nieuwe ondernemen De invloed van het Nieuwe tijdperk nodigt je uit om vanuit je uniekheid en je essentie te gaan leven. En om je unieke gave in te gaan zetten als jouw bijdrage aan deze wereld. Om datgene te gaan doen waar je door gedreven wordt. Maar vooral om datgene te gaan doen wat de bedoeling is. Leer voor jezelf te kiezen, en ondanks de tegenwind je eigen pad te volgen. Ik hoop dat de inzichten uit deze blog en video jou helpen om in 2019 te gaan staan en te gaan groeien met je praktijk. En ik zie graag ook tegemoet dat je een keer met mij in gesprek wil, en als je dat wil dan kun je je hier aanmelden

Wil je concrete stappen zetten om je met jezelf aan de slag te gaan en je eigen bedrijf te laten groeien? Lees hier meer over de coachingsprogramma’s. Voor informatie over alle diensten, schroom niet om mij te mailen. En… ik geef een aantal korte gratis strategie sessies: Lees er meer over hier

Wil je weten wat het komende jaar aan jou persoonlijk te bieden heeft, maak dan een afspraak voor een jaarhoroscoop. Meld je aan via: info@astro-essence.nl

Ik hoop je binnenkort te spreken!

Een ondernemende groet,

Mary van Belzen

Astro-Essence

Praktijk voor Astrologie &

Coaching

Tweede Constantijn Huygensstraat 43-hs

1054 CP Amsterdam

020-6124051 / 06-29028924

e-mail: info@astro-essence.nl

website: www.astro-essence.nl

Volg mij op: Social media

Facebook

Instagram

Twitter

Linkedin

❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀