Astrologie

Astrologie.

Astrologie is een heel oude methode om met behulp van planeetstanden menselijke eigenschappen te bepalen. Het werd al beoefend en bestudeerd ten tijde van het oude Babylon (het huidige Irak). Anderen beweren dat de oorsprong van de astrologie in Egypte ligt. De allereerste astrologische voorspelling die ooit gevonden is, is uit omstreeks 410 voor Christus.

In het Europa van voor de komst van het christendom was astrologie een wezenlijk onderdeel van verschillende mysterie godsdiensten, men ging uit van “Zo boven, zo beneden”. Er was ook geen onderscheid tussen astrologie en astronomie, die splitsing is pas na de middeleeuwen gekomen.

Astrologie vandaag de dag is geen geloof en geen wetenschap, althans, geen erkende. Het is vooral een symbolentaal, en als je gevoel hebt voor symbolen kun je leren hoe je er mee om kunt gaan om het te duiden.

Helaas blijkt dat bij velen de verkeerde beeldvorming nog altijd bestaat, met de daarbij behorende onjuiste verwachtingspatronen. Het idee dat alles vaststaat bijvoorbeeld, of dat ‘de sterren’ je regelrecht zouden beïnvloeden, lijken welhaast onuitroeibare misverstanden. De visie van Astro-Essence® is dat de mens wel degelijk een eigen verantwoordelijkheid draagt voor zijn handelen, en dat de horoscoop geen excuus is, doch veeleer een instrument, een methode om jezelf en je drijfveren beter te leren kennen, waardoor het een hulpmiddel tot zelfontplooiing wordt.