Aanbod

Aanbod Consulten en Coaching

Consulten
Een astrologisch consult geeft inzicht in je persoonlijkheid en in wie jij in essentie bent en in jouw zielenpad en stelt je daardoor in staat optimale keuzes te maken!

De blauwdruk van je horoscoop. Essentie betekent: geestelijke kern. Als je leeft vanuit je ziel, dan ben je verbonden met je essentie, je ware zelf, oftewel jouw natuurlijke staat van zijn.
Vanuit dat oogpunt worden verdere thema’s van je horoscoop belicht. Wie jij bent in essentie en wat jouw unieke pad is. Daarnaast wordt ook een korte prognose gemaakt naar de toekomst.

Een astrologisch consult is heel geschikt als uitgangspunt voor coaching. Je kunt altijd besluiten om de informatie en inzichten uit de horoscoopuitleg in de praktijk te brengen, dan haal je er nog meer uit.

Als je het gevoel hebt op een kruispunt te staan, of met vragen zit waar je maar moeilijk antwoorden op kunt krijgen, dan is een consult een hulpmiddel dat je op weg helpt. Of het nu om werk, privé-leven of een algemeen onderwerp gaat. Maar ook als je alleen nieuwsgierig bent.

Dit is wat je ervaart als je verbonden bent met je levensdoel:
voldoening, vrede, vreugde, geluk, onvoorwaardelijke liefde, heelheid, dankbaarheid, overvloed, vertrouwen, overgave, verbondenheid met jezelf en al wat is, ontspanning, lichtheid, mededogen en compassie, gecentreerd en afgestemd zijn, synchroniciteit, flow, eigenliefde, eigenwaarde, zelferkenning. Het gevoel in de flow zijn.

Tijdens het astrologisch consult staat jou allerdiepste wens, je zielsverlangen, dat wat je ten diepste hier op aarde wenst uit te drukken centraal. Dat wat als een rode draad door je leven loopt. Je zielenkwaliteit, je meest oorspronkelijke kwaliteit, leeft vanuit je ziel dan maak je in je leven keuzes op basis van bovengenoemde staat van zijn. Je volgt vol vertrouwen en overgave de impulsen van je ziel. Die je niet door studie kunt verwerven maar die puur om herinnering vraagt en waarop je koerst als het op je eigen manier van werken aankomt. Met je horoscoop als middel om inzicht te verkrijgen in je mogelijkheden, wensen, problemen, behoeften en kwaliteiten en in je diepste drijfveren.

Een consult gaat over het hier en nu en gaat dus met name in op actuele thema’s. Welke kwaliteiten heb je tot je beschikking en welke aangeboren talenten je kunt ontwikkelen? Ervaringen uit het verleden (uit je jeugd en/of vorige levens) kunnen daarbij ook aan de orde komen. De algemene vooruitzichten en tendensen die de komende tijd een rol kunnen gaan spelen. De geboortehoroscoop is een tekening van de planeetstanden op het moment en plaats van de geboorte.

Het laat de Zon, Maan en planeten zien als symbolen voor de menselijke drijfveren. Voor het maken van de horoscoop zijn dan ook de geboortedatum, tijd en plaats nodig.

De exacte geboortetijd is van groot belang. Je geboorteuitreksel is op te vragen bij het bevolkingsregister van je eigen geboorteplaats.

Je eigen horoscoop laten maken is een heel persoonlijk gebeuren. Jouw horoscoop en de duiding die hieruit voortvloeit is specifiek op jou van toepassing. Een persoonlijke horoscoop laat zien hoe jouw karakter in elkaar steekt, wat je (nog) te leren hebt in je leven en tegen welke problemen je doorgaans oploopt. Het laat ook zien wat je in potentie in je meedraagt en hoe je dit optimaal kunt gebruiken. Een consultgesprek wordt doorgaans ervaren als verhelderend, inzichtgevend en inspirerend. Het geeft je overzicht over je leven en, misschien nog wel belangrijker, leert je te accepteren wie je werkelijk bent. Vanuit zo’n gesprek kun je stappen ondernemen om nóg meer die dingen in je leven toe te laten die echt bij je passen.
Je kunt een consult doen uit nieuwsgierigheid en een algemene duiding laten maken, maar als je specifieke vragen hebt, kunnen we nóg dieper in je horoscoop duiken.

Ik coach op basis van de Astrologie, wat betekent dat ik mensen bewust maak van hun unieke talenten en kwaliteiten. Coaching is voor ambitieuze coaches en therapeuten die bereid zijn aan zichzelf en zijn of haar praktijk te werken en daar tijd en energie in wil steken. Waarom zou je dit wel aan je uiterlijk en niet aan je innerlijk besteden?

Een coachingsprogramma volgen is bezinningstijd. Je richt je op de essentie, datgene waar het werkelijk om draait, dat wat je het meeste bezielt. Je eigen wijsheid boven tafel halen en hierop leren vertrouwen om zo je eigen weg te vinden en zelfbewust die weg te kunnen gaan.

*Je kunt van te voren per mail en ook tijdens het consult je vragen inbrengen.
Vermeld je geboorteplaats, geboortedatum en je exacte geboortetijd. (Een geboorte-uittreksel of geboorteakte is op te vragen bij de burgerlijke stand in je geboorteplaats, je kunt je geboorteakte ook digitaal online aanvragen. Je hebt hiervoor een DigiD-code nodig. Je krijgt de geboorteakte dan binnen 5 werkdagen per post toegestuurd.

Aanvragen per post is ook mogelijk. Voor het afhalen van een uittreksel aan de balie bij burgerzaken kun je online een afspraak maken. Neem altijd een geldig legitimatiebewijs mee. Het uittreksel kan uitsluitend door de burger zelf worden aangevraagd of door iemand die door jou daarvoor wordt gemachtigd).

Meld je aan voor een astrologie consult of coachingprogramma via de boek nu online button of mail naar: info@astro-essence.nl
Edit