De Zwarte Maan

De betekenis van de Zwarte Maan in de geboortehoroscoop.

Net zoals de Maansknopen is de Zwarte Maan een karmisch punt.
De maansknopen in de horoscoop vertellen je alles over je karmische opdracht in dit leven, over waar je vandaan komt en waar je naartoe moet groeien om een spiritueel vollediger mens te worden. Het grote verschil met de werking van andere planeten en astrologische punten is, dat je de Zwarte Maan nooit herkent.
Ze overvalt je als het ware en neemt altijd een andere vorm aan, zodat je je er nooit op kan voorbereiden. Het typische van een Zwarte Maanstand is dat je pas heel moeizaam je lessen leert. Hij confronteert je met jezelf.
De Zwarte Maan staat voor je kernkwaliteit.
Zij geeft het gebied weer waarin je je niet aanpast aan de invloed van je omgeving, en aan de cultuur waarin je opgroeit. Hier is waar je een hoge graad aan kennis en ervaring hebt.

Je vindt hier geen geschikte voorbeelden waarop je kunt koersen. Er vindt een weigering plaats, bewust of onbewust, die maakt dat hier geen aanpassing plaatsvindt en je hier een eigen weg gaat zoeken. Zij vraagt van je het onbekende ofwel de leegte (het zwarte gat) in te gaan omdat je niet kunt terugvallen op bestaande vormen.
Elke vorm van aanpassing en vanzelfsprekendheid ontbreekt hier en je kunt in het dagelijks leven met een gevoel van onbehagen, angst of vervreemding geconfronteerd worden.
Je kunt hier kwetsuren, ongemak of mogelijk traumatische ervaringen vinden.
De Zwarte Maan brengt je in contact met een andere dimensie van het bestaan. En geeft aan op welk gebied je een hoge graad aan kennis en ervaring hebt opgedaan in vorige levens. Dit zijn je zogeheten kernkwaliteiten.