De horoscoop blaast een dikke laag stof van je talenten

De horoscoop is een blauwdruk van de ziel. Die blauwdruk legt je bestaan op aarde bloot en verteld je niet alleen waarom je hier bent maar hoe je je leven inhoudelijk – maar ook naar anderen toe – zo optimaal mogelijk kunt beleven.

Anders gezegd de horoscoop blaast een dikke laag stof van je talenten.
Je hoeft ze vervolgens alleen te gebruiken en te verzilveren.
Iedereen heeft in zijn of haar leven een missie te vervullen.
De vraag over de zin van je bestaan: Wie ben ik en wat moet ik doen om mij als mens zo goed mogelijk te ontplooien? Met andere woorden: Wat is mijn roeping in dit leven? En wat zijn mijn talenten om die roeping handen en voeten te kunnen geven?

Veel, heel veel mensen worstelen met dit gegeven. Ze weten niet wat hun werkelijke talenten zijn. Of anders gezegd: ze weten het wel maar ze durven de grote stap niet te zetten omdat ze liever – of tegen beter weten in vast houden aan het leventje wat ze leiden en dat hun veiligheid en geborgenheid verschafd. Of is het een schijnveiligheid?

Op een kruispunt in je leven kan er door middel van je horoscoop inzicht gegeven worden in je persoonlijke levensmissie. Zodat je het werk van je hart met meer vreugde en bewustzijn kan doen. Antwoorden op vragen als Doe ik wel wel het juiste werk? Hoe komt het dat ik ben vastgelopen in de dingen die ik doe? Welk beroep moet ik kiezen en Wat is de bedoeling van mijn leven?