In de agenda afspraken beter met potlood schrijven

Week horoscoop: Algemene tendensen geldend voor alle lezers. Door Mary van Belzen op maandag 23 Aug. 2010. Sinds afgelopen vrijdag, 20 augustus is Mercurius achteruit, ‘retrograde’ gaan lopen en dat gaat door tot 13 september.

In deze periode is het af te raden om belangrijke economische of zakelijke beslissingen te nemen zoals het tekenen van contracten, het aanwerven van personeel, het lanceren van nieuwe projecten of het binnenhalen van nieuwe klanten.

Mercurius loopt gedurende deze periode van het jaar niet direct (dus vooruit) door de dierenriem, maar achteruit (Retro is achteruit en Gradus betekent lopen). Om van direct naar retrograde te gaan begon Mercurius steeds langzamer te lopen om op 20 augustus een dag lang stil te staan. Alles wat ‘afhangt’ van Mercurius maakt die dag een draai: handel, communicatie en transport. Het is een ogenschijnlijk achterwaartse beweging die Mercurius maakt als gevolg van het afremmen van zijn baan om de Zon. De planeet moet voor hij ‘de bocht neemt’ eerst afremmen om vervolgens weer in snelheid te kunnen toenemen.

In de agenda’s kun je afspraken beter met potlood opschrijven, want er komen nog wel eens wijzigingen. Onderhandelingen raken in het slop, klanten zeggen hun afspraken af, contracten worden geannuleerd, afspraken worden niet nagekomen, zaken komen niet van de grond, … Kortom: geen goede tijd om iets nieuws te beginnen. Het is alsof komende weken vertragingen en vergissingen tot de orde van de dag behoren. Bewaar het maken van belangrijke afspraken en het tekenen van contracten tot na 13 september, wanneer Mercurius weer direct gaat lopen. Ook in het verkeer kun je veel vertragingen en extra lange files tegen komen.

Wel een goede periode om reeds begonnen cursussen af te ronden en achterstallig papierwerk op orde te brengen, informatie kritisch te onderzoeken op hun bruikbaar nut. Wees kritisch naar je dagelijkse bezigheden. Mercurius wordt weleens de boodschapper van de Zon genoemd. De Zon staat voor de persoonlijke wil. Dus, wat wil je echt en wat ben je bereid om te schrappen om dit doel te verwezenlijken?

Deze Mercurius retrograde periode is dus een belangrijke. Je mag er best goed gebruik van maken. Een ideale periode om orde op zaken te stellen. Je merkt dat ‘oude’ contacten weer komen aankloppen en dat je zaken beter kunt afwerken. En je vindt dingen terug die al lange tijd zoek waren. Het is een periode van bijzondere ‘creatieve inspiratie’, een periode waarin opvallend meer mensen aan yoga of meditatie beginnen.

Een retrograde periode is er eentje van reflectie, van het oprakelen van oude zaken, het opnieuw structureren of het verder werken aan projecten die je hebt laten liggen. Maar ook van achterstallig onderhoud of reparaties. Schrijvers kunnen in zo’n periode hun teksten herschrijven of redigeren, en daarbij een andere en vernieuwende kijk op hun teksten krijgen. Dus: als je iets verwaarloosd hebt, wat nu je aandacht nodig heeft, is de periode tussen 20 augustus en 13 september een prima tijd. Maar teken geen contracten of start geen nieuw project op. Het is de periode van ‘bezint eer gij begint’…

Op dinsdag 24 augustus is er een Volle maan op 1.26 Vissen om 19:05. De Maan heeft de helft van haar reis rond de aarde voltooid en staat naar de zon gekeerde zijde als volle maan aan de hemel: als een als een heldere, cirkelronde schijf. Vanaf de zon gezien staat de maan nu achter de aarde. Tijdens die paar uren volle maan wordt op aarde een duidelijk voelbare kracht op de mens, dier en planten merkbaar. Met volle maan is de energie is naar binnengericht. Met volle vaart, dit is de opwindendste maanfase. Veel mensen slapen dan slecht, vooral de voorafgaande dagen voor de volle maan. Slaapwandelaars zijn actief. Sommige dieren zijn onrustig, honden blaffen en katten janken soms de hele nacht. Kruiden en wortels die op deze dag worden opgegraven hebben een bijzondere intensieve werking. Bomen die op dit tijdstip worden gesnoeid kunnen afsterven. Politiebureaus versterken hun inzetbaarheid omdat ze regelmatig moeten reageren op een toename van gewelddadigheden en ongelukken, en vroedvrouwen maken meer overuren. Er worden meer kinderen geboren. Het aantal mensen dat naar de fles grijpt, bereikt een hoogtepunt.

De voornaamste kenmerken van de volle maan zijn de grote emotionaliteit en voelbare onrust. Sommige mensen worden overvallen door een gevoel van verlatenheid, en andere angsten die niet perse uit hun huidige leven hoeven te stammen, maar ook in vorige levens kunnen zijn ontstaan. Verdrongen zaken kunnen weer te voorschijn treden. Er doen zich hernieuwde voorstellingen en verlangens op. Genezingsprocessen verlopen trager. Een slapeloze nacht met de functie vergeten wensen en angsten boven te laten komen is vaak belangrijker, gezonder en heilzamer dan een ongestoorde slaap. Naast alle onrust is dit de tijd van innerlijke verandering, voor verzoening en vergeving en voor nieuwe vriendschappen. Een tijd van je losmaken en waarin oplossingen worden gevonden of geboden.

Gezondheid en welzijn: Voor vermageren, om een dieet te volgen; de eerste dag na volle maan is het meest geschikte tijdstip om hier mee te beginnen. Een dag na volle maan, dus op 25 augustus. In de daarop volgende twaalf dagen wordt je op aangename en tastbare wijze ondersteund door de afnemende maan. Het gaat vooral om de innerlijke instelling en het juiste tijdstip.
Een speciaal dieet is hierbij niet vereist. Eet soep, fruit wat druivensuiker en vooral groente, dit verdrijft het hongergevoel. Alleen als je langere tijd minder eet zul je met succes vermageren.
Om je figuur te behouden begin je met een dieet een dag na nieuwe maan, dus op woensdag 9 september.
Had je voorheen overgewicht, dan had je tegelijkertijd ergens anders iets te weinig bv. rust, discipline, levensvreugde of zelfvertrouwen. Indien je wilt afvallen, dien je iets toe te voegen daar waar tot dusver iets ontbrak; voor dit doel is er geen geschikter tijdstip dan op 25 augustus wanneer de wassende maan begint.

Geschreven door Mary van Belzen, 23 augustus 2010
www.astro-essence.nl