Je kernkwaliteiten als uniek gereedschap in je werk

Je kernkwaliteiten als uniek gereedschap in je werk

Kernkwaliteiten
Veel keuzes in je werk staan in nauw verband met je persoonlijke kwaliteiten. Het is van
belang deze kwaliteiten in kaart te brengen omdat het je helpt bij je communicatie in het
algemeen en bij de samenwerking met andere mensen in het bijzonder.
Vaak ben je je niet erg bewust van je kwaliteiten. Dit kan voortkomen uit gebrekkige
zelfkennis en/of bescheidenheid. Het doel van deze theorie is dan ook het
vergroten van je zelfinzicht en het vergroten van je zelfvertrouwen. Het benoemen van je
kernkwaliteiten is een eerste stap in je bewustwordingsproces.
Vervolgens zul je je kwaliteiten herkennen in vroegere en huidige situaties; het vertalen
van kwaliteiten naar concrete situaties vergroot je zelfbewustzijn. Uiteindelijk is het
natuurlijk de bedoeling de kernkwaliteiten als uniek gereedschap te gebruiken in je werk.

Vanuit deze gedachte pas ik de theorie van kernkwadranten toe. Deze is
ontwikkeld door ir. Daniël D. Ofman, schrijver van het boek ‘Bezieling en Kwaliteit in
Organisaties’. De theorie past hij in zijn boek met name toe op organisatieontwikkeling en
managementkwaliteiten. Het is ook zeer toepasbaar en verhelderend in het
werkproces. Vanuit je horoscoop benoem ik je kernkwaliteiten.

Kernkwaliteiten
Ieder individueel mens heeft een aantal kernkwaliteiten die hem of haar
onderscheiden van andere mensen. Zij kleuren als het ware een mens; het zijn die aspecten
die ons bij die persoon aanspreken als we aan hem denken. Het zijn de specifieke sterkten
van die persoon.
Voorbeelden hiervan zijn flexibiliteit, daadkracht, behulpzaamheid, integriteit, moed, etc.
Ons vak bestaat uit een aantal ‘harde’ eisen. Deze liggen met name op het gebied van
diploma’s en/of ervaring. Als aan deze eisen wordt voldaan, zijn in de persoon
liggende factoren van doorslaggevend belang. Sterker nog, het zijn aspecten waarmee je
een aantal tekortkomingen op het gebied van de harde’ eisen kunt compenseren.
Vaak zijn kernkwaliteiten te halen uit wat anderen specifiek en positief-typisch aan je vinden.
Denk maar eens aan twee kwaliteiten van jezelf en bedenk in welke concrete situatie in je werk van vandaag of eerder deze kwaliteiten tot uiting kwamen.

Geef in de lijst van kwaliteiten aan over welke je denkt te beschikken. Denk aan een
voorbeeld uit het nabije verleden die jouw overtuiging onderschrijft. Vanzelfsprekend kun je
de lijst aanvullen.
aanpassingsvermogen snel van begrip
alert zelfstandig
analytisch vermogen rustig
behulpzaam vrijmoedig
betrouwbaar dominant
creatief assertief
coördinatietalent spontaan
daadkracht systematisch
detaillistisch zelfbeheersing
doorzettingsvermogen zelfvertrouwen
enthousiast doelgericht
flexibel resultaatgericht
geduld vriendelijk
humor etc.
invoelend vermogen
kosten bewust
gemotiveerd
kunstzinnig
leergierig
loyaal
leiding geven
overtuigingskracht
perfectionistisch
positief
punctueel
stabiel
standvastig
goed praten
technisch

Valkuilen
Iedere kernkwaliteit heeft een negatieve kant, een schaduwzijde. Deze treedt op als we ’te’
voor onze kernkwaliteit zetten. Met andere woorden wanneer wij in bepaalde situaties onze
kracht overdrijven. We zijn bijvoorbeeld betrokken bij een bepaalde taak of onderwerp en
storten ons er volledig in, de kernkwaliteit ‘betrokkenheid’ wordt een valkuil wanneer zij
doorslaat in ‘fanatisme’ en wij ons gaan bemoeien met andermans zaken of wanneer we
andere zaken gaan verwaarlozen.
Op deze wijze kan geduld’ doorslaan in ‘passiviteit’ en ‘daadkracht’ in ‘drammerigheid’.

Bepaal welke valkuilen bij de kernkwaliteiten horen die je bij de vorige lijst hebt
aangekruist. Herken je ze bij jezelf? Bedenk opnieuw concrete voorbeelden van situaties waarbij
jouw kernkwaliteit doorsloeg in een valkuil.
Soms is het moeilijk om direct persoonlijke kernkwaliteiten te noemen. Vaak weten wij meer
over onze minpunten te melden dan over onze positieve eigenschappen. We weten nu dat
veel van deze aandachtspunten voortkomen uit onze kernkwaliteiten. Het zijn kuilen die we
voor onszelf graven en waar we in vallen als onze kernkwaliteiten teveel inzetten. Vaak
zeggen we in zo’n situatie “He, ik ben ook veel te ….” of “Was ik maar niet zo ….”. De valkuil
is dus een teveel van een kernkwaliteit.
Iemand die van zichzelf vindt dat hij soms te emotioneel reageert en zich mee laat slepen, zit
in zijn valkuil. Dit punt is echter vaak het gevolg van een kernkwaliteit waar hij trots op kan
zijn, bijvoorbeeld: ‘invoelend vermogen.’

Benoem van jezelf twee valkuilen. Gebruik ook opmerkingen van mensen die je goed kennen
en zeggen “Wees nou eens niet zo…” of” Jij bent altijd te…”.
Probeer vervolgens bij elk van die valkuilen een kernkwaliteit te benoemen.

Uitdagingen
Naast de valkuil krijg je bij je kernkwaliteit ook een uitdaging cadeau. De uitdaging is de
positief tegenovergestelde kwaliteit van de valkuil. Dat is de aanvulling op de kernkwaliteit.
Door aandacht te besteden aan je uitdaging en aan deze te blijven werken, kun je vermijden
om in je valkuil te stappen.
Bijvoorbeeld: iemand heeft als kernkwaliteit ‘invoelend vermogen’. Zijn valkuil is in dit geval
‘overgevoeligheid of zich mee laten slepen’. Zijn uitdaging bestaat in de ontwikkeling van de
kwaliteit ‘nuchterheid of zakelijkheid’. Wanneer deze persoon balans vindt tussen zijn
kernkwaliteit en uitdaging zal hij niet zo gauw in zijn valkuil terecht komen. Vaak herkennen
we uitdagingen in de uitspraken van onze vrienden die zeggen:” Je zou eens wat meer…
moeten zijn”. Soms bewonderen we bepaalde uitdagingen van onszelf ook in het gedrag van
anderen. We denken dan;” Had ik maar zoveel…”.

Vul je kernkwadranten aan met de bijbehorende uitdagingen. Herken je ze?

Allergieën
Uit je kernkwaliteit is ook af te leiden waar conflicten met de omgeving te verwachten zijn.
We krijgen in dat geval te maken met onze allergie. De allergie komt voort uit de herkenning
(bij een ander) van een teveel van onze eigen uitdaging. We blijken ons het meest te ergeren
aan mensen die dat gedrag te uitbundig vertonen waar wijzelf een tekort aan hebben. Een
daadkrachtig persoon zal zich mateloos ergeren aan mensen die passief (een teveel aan
geduld) zijn. Een gevoelig persoon vindt afstandelijkheid en kilheid (een teveel aan
zakelijkheid) in zijn omgeving storend.
Hoe meer we in een ander met zijn eigen allergie geconfronteerd worden, des te groter is de
kans dat we in onze valkuil terecht komen. De persoon met de kern kwaliteit ‘daadkracht’
loopt dan het risico nog harder te gaan drammen, terwijl hij de ander verwijt passief te zijn.
Zo kan een vicieuze cirkel ontstaan.
Vanzelfsprekend moet je tijdens je werk uitgaan van jouw kernkwaliteiten. Deze zullen altijd
het best tot hun recht komen in een werkomgeving waar je zo weinig mogelijk van je allergie
tegenkomt. Het gevaar om in dat geval zelf in je valkuil te komen, is in dat geval het kleinst.

Verklaar de stelling: ‘iemand kan het meest leren van diegenen waar hij het moeilijkst mee
om kan gaan’.

Welke allergie past in de kernkwadranten die je tot nu toe hebt opgesteld?

Stress
Tot slot kunnen we ook aan de hand van onze kernkwadranten vaststellen welk gedrag wij
zouden kunnen vertonen in stressvolle situaties. In het begin zullen we teveel van het goede
gedrag gaan vertonen en in de valkuil schieten. Dan wordt dus de kracht van de kwaliteit een
handicap voor ons. Wordt de druk of de spanning steeds groter, dan zullen we zelf gedrag
kunnen vertonen dat bij de allergie hoort. Bijvoorbeeld, wanneer iemand heel flexibel is, kan
hij bij spanning wispelturig worden en krijgt hij zijn werk niet af.
Wanneer hij vervolgens de prioriteiten uit het oog verliest en de spanning aanhoudt, kan hij
verstarren en apathisch (zijn eigen allergie) worden. Bekenden en vrienden herkennen hem
dan niet meer.

Denk aan een situatie en sfeer uit jouw verleden waarin je gedrag vertoonde waarvoor je
eigenlijk allergisch bent.

Bedenk twee kernkwadranten die op jou van toepassing zijn met concrete voorbeelden.

Denk aan een succesverhaal uit het verleden. Welke kernkwaliteiten waren nodig om de
taak tot een succes te maken? Hoe ben je met je valkuilen omgegaan? Welke uitdagingen
streefde je na? Had je te maken met allergieën? Hoe ben je daarmee omgegaan?

Ontdek je kernkwaliteiten vanuit je horoscoop als uniek gereedschap in je werk
Mary van Belzen
www.astro-essence.nl