Werk je als coach of therapeut en ben je op zoek naar wat jouw aangeboren kwaliteit is waarmee je je kunt onderscheiden als coach? Van Leuke Praktijk naar Bloeiend Bedrijf is een exclusief 1-op-1 programma om jouw kennis en vaardigheden optimaal te verzilveren.

Daarbij is dit traject heel geschikt om te ontdekken wie jij in essentie bent als coach en wat je levensopdracht is.

In principe is coaching een vrij beroep. Natuurlijk is het aan te raden een goede opleiding te volgen. Maar, dat niet alleen. Je ervaring als coach én ook jezelf laten coachen, dragen bij aan jouw professionaliteit.

Wat is coaching?
Coachen is een vak. Als coach begeleid je de klant vanuit een huidige situatie richting een gewenste situatie. Coaching is een effectieve manier om mensen, teams en organisaties, die een uitdaging hebben, vooruit te helpen.

Het vraagt om goed te kunnen luisteren, empathie hebben en anderen graag willen helpen. Te spiegelen, te reflecteren en feedback te geven.

Wie neem je mee als coach?
Weten wie je bent, is essentieel als coach. Want, beschik je over de nodige zelfkennis en heb je inzicht in jezelf? Ken je je authentieke ik? Dan weet je enerzijds wat je kwaliteiten en competenties zijn, wat je persoonlijk belangrijk vindt en ook waar je talenten liggen.

Dat samen zorgt ervoor dat je weet welke coachrichting goed voelt, welke coach methodieken je goed liggen en bij je passen. Anderzijds zorgt zelfkennis opdoen ervoor dat je je beroep als coach goed kunt uitoefenen.

Zo kun je je onder ander beter inleven in de problemen, drijfveren en gemoedstoestanden van je klant.

Wat is jouw expertise?

Wil je als coach waarde toevoegen en mensen helpen het beste uit zichzelf te halen? Dan moet je naast boekenkennis en coachtechnieken ook weten wie jij in essentie bent en wat jouw expertise is.

Behalve de competenties die je nodig hebt als coach, het vermogen dat aantoont dat je geschikt bent zoals kennis, vaardigheden en houding. Is coachen niet alleen maar iets wat je uit een boek leert, je moet een natuurlijke aanleg hebben  om mensen te begeleiden.

Vanuit de astrologie kijk ik naar je aangeboren kwaliteiten, dus dat wat waardevoller is dan een diploma en dat wat waardevoller is dan wat je op en school kunt leren. Maar waar je een hogere graad aan kennis en ervaring hebt opgedaan uit een ver verleden.

Verzilver je kennis en ervaring

Wat je weet en kunt, heb je voor een groot deel geleerd uit ervaring vanuit je vorige levens. De kans is daardoor groot dat je op een lager niveau werkt dan je met jouw diploma’s kunt aantonen. Je aangeboren kennis en ervaring laten zien wat je waard bent.

 

Daarmee word klanten aantrekken een stuk makkelijker. Wanneer je inzicht hebt in je werkelijke kwaliteiten kun je je verder ontplooien en groeien als coach in een richting die bij je past. Vanuit jouw eeuwenoude kennis, ervaring helpt je ontdekken wat voor soort coach jij bent.

 

Werken als coach betekent onder andere dat je mensen begeleidt bij het bereiken van persoonlijke en/of professionele doelen. Die doelen kunnen in de privésfeer liggen, maar ook beroepsmatig zijn.

Bijvoorbeeld van een gezondere leefstijl ontwikkelen en het leren omgaan met werkstress tot ontdekken wat het leven zinvol maakt.

Op professionele wijze coachen betekent niet dat je kant-en klare-antwoorden, adviezen en/of tips geeft. Je doet dat door echt te luisteren, te spiegelen, te reflecteren en feedback te geven. Het resultaat?

Mensen komen gaandeweg zelf met antwoorden en/of oplossingen die persoonlijk passen. Wil je je klanten deskundig begeleiden? Met kennis van zaken en de juiste coachvaardigheden? Relevant is dan dat je ook inzicht hebt in wie je in de kern bent.

Dat houdt in onderzoeken ‘wie ben ik’, ‘wat kan ik’, ‘wat wil ik’ evenals je valkuilen en ervaren belemmeringen ontdekken. In de Van Leuke Praktijk naar Bloeiend Bedrijf wordt daar volop aandacht aan besteed.

Waarmee help jij je klanten?


Business coaching
je helpt ondernemers om meer commercieel succes met hun bedrijf te behalen, en meer geld te verdienen. Het wat, hoe en waarom van de onderneming en welke rol, gedrag, overtuigingen en ambitie hier bij passen. Het doel, strategie, verdienmodel, producten en doelgroep.

Je helpt ondernemers bij het formuleren van hun visie, het formuleren van een inspirerende missie, strategie en planning. En bij het implementeren en uitvoeren van de nodige tactiek.

Leefstijl coaching
je helpt je klanten om een gezondere levensstijl te ontwikkelen, om je dagelijkse gewoontes te veranderen. Om je goed te (blijven) voelen. Als je meer energie wilt, een betere balans in je leven, je prettiger wilt voelen in je lichaam.  Misschien wil je wel afvallen of minder last van stress hebben.

Life coaching
het verbeteren van de kwaliteit van het leven om een meer ontspannen, succesvoller of betekenisvoller leven willen leiden. Het optimaal inrichten van hun leven. Je helpt je klanten met zowel werk, relaties, gezondheid, financiën als zingeving.

Personal Coaching
help je je klanten met hum persoonlijke ontwikkeling, zodat ze een beter beeld krijgen van hun kracht, talenten en passies. Hoe ze hun eigen effectiviteit kunnen vergroten en daardoor meer successen behalen. Hierbij wordt uitgegaan van talenten, krachten en ambities.

Ondernemers coaching
je helpt ondernemers met hun zakelijke of persoonlijke groei.

Starters Coaching
met deze vorm binnen business coaching help je starters die voor zichzelf zijn begonnen of dit van plan zijn. Om een toekomstvisie te ontwikkelen, doelen te stellen en de daarbij behorende strategie te bepalen en  plannen te concretiseren en daarmee aan de slag te gaan.

Communicatie Coaching je helpt om mondelinge en/of schriftelijke communicatieve vaardigheden te verbeteren. je helpt om wat hij wil zeggen goed of beter uit te drukken of onder woorden te brengen. Of om beter te luisteren, bijvoorbeeld om te kunnen horen ‘wat  er  tussen  de  regels door gezegd wordt’.

Stress coaching
je helpt mensen om  beter met stress om te kunnen gaan of minder stress te ervaren.

Burnout coaching
je helpt mensen net een burn-out om te herstellen of hoer ze een burnout kunnen voorkomen.

Expert Coaching
Hierbij help je je klanten om met de juiste expertise of veel ervaring hun praktijk of bedrijf te laten groeien.  

Relatie Coaching
je helpt klanten met relatieproblemen om hun relaties te verbeteren, en met het versterken van de samenwerking binnen een relatie. Door een betere communicatie, patroondoorbreking en conflicthantering.

Time management coaching
je helpt je klanten met tijd besparen, Je helpt je klanten om meer tijd vrij te maken voor de dingen die echt belangrijk zijn. Je helpt ze met meer controle en overzicht, zodat ze beter in staat zijn om hun leven realistisch te plannen. En dat geeft rust wat weer ten goede komt aan hun geluksgevoel.

Spirituele Coaching, je helpt je klanten met hun persoonlijke en spirituele ontwikkeling. Met zingeving, intuïtie, bezieling, bewustwording, door de wet van de aantrekking, de benadering meestal holistisch.

Astro Coaching  
Een combinatie van zowel astrologie als life coaching. Je helpt je klanten  om hun eigen geboortehoroscoop beter te begrijpen. Deze inzichten helpen hun om de thema’s  te integreren met hun eigen leven en vervolgens de energie erachter te begrijpen.    
Astro Business Coaching een combinatie van Astrologie en Business Coaching, je helpt ondernemers op basis van astrologie om meer commercieel succes met hun bedrijf te behalen.

Healing
Coaching helpt je klanten  om hun welzijn te verbeteren, bijvoorbeeld met reiki of energetische therapie om beter in hun vel te komen, te ontspannen, bij lichamelijke klachten, overspannenheid, burn-out, slapeloosheid, (faal)angst, bij een blessure.

Loopbaan Coaching
je helpt werknemers die hun loopbaan een positieve draai willen (of moeten) geven. Met ontdekken wat het werk zinvol maakt.

Leiderschap Coaching
persoonlijke effectiviteit, communicatieve, sociale- en omgaan met mensen. Assertiviteit, samenwerking, empathie, communicatie en leiderschap Het inspireren, beïnvloeden en meekrijgen van anderen, omgaan met conflicten, het benutten van je talenten en die van anderen of het vergroten van je persoonlijke kracht.

Mental Coaching
Je help om de manier waarop je klanten denken positief te veranderen. Je helpt je met de ontwikkeling van de mentaliteit van klanten of (sport)teams. Je helpt met hoe zij denken je begeleidt en stimuleert ze om zichzelf ontwikkelen door ingesleten denk- en gedragspatronen om te buigen.

Slaap Coaching

Een Slaap Coach heeft zich gespecialiseerd in het slaappatroon van mensen en geeft advies en leert je door middel van oefeningen om beter in slaap te komen.

Adem Coaching
 je helpt je klanten om meer bewustzijn te krijgen van hun ademhaling in relatie tot lichaam en geest en hoe ze de ademhaling kunnen sturen, om zich beter te voelen.

Kinder Coaching
je helpt kinderen met problemen bij faalangst of drift, onzekerheid en pesten, of rouwverwerking Maar ook de volwassenen te leren met hun kinderen om te gaan.

Structuur Coaching
je leert je klanten om structuur en organisatie aan te brengen in hun werk. Je helpt om zelfstandig te plannen, samen te werken en goed te communiceren.

Performance Coaching
je helpt om de prestaties van je klanten of (sport)teams te verbeteren.

Team Coaching
je helpt teams van leidinggevenden of medewerkers beter te laten samenwerken.
& nog veel meer.

In Van Leuke Praktijk naar een Bloeiend Bedrijf zoek je uit wie jij in de essentie bent, ‘je authentieke ik’. Je achterhaalt wat je aangeboren kwaliteiten zijn, waar je talenten liggen, wat je waarden zijn en welke belemmeringen je ervaart.

Wie ben jij als coach? Ontdek het in Van Leuke Praktijk naar Bloeiend Bedrijf.

Als je meer wil weten over wat de mogelijkheden zijn voor astro-coaching:

Plan hier een gratis strategiegesprek in

Mary

Volg mij op: Social Media

Facebook
Instagram
Twitter
Linkedin